Szanowni Państwo,

Ze względu na 1) niemożność wyznaczenia Opiekunów przez Pracodawców (Pracodawcy będą mogli wyznaczyć Opiekunów dopiero po zamknięciu wszystkich rund, czyli najwcześniej po 17/09) oraz 2) uzyskanie przez Państwa formalnego statusu studentów dopiero po złożeniu ślubowania w dniach 25-26 września (co skutkuje niemożnością wpisania Państwa do PWS-a), dokumenty będą przyjmowane dopiero w dniu 26/09 w Biurze Projektu w godzinach od 12 do 16.

Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że obowiązek dostarczenia dokumentów dotyczy tylko i wyłącznie osób które rozpoczynają staże w I turze trwającej od października do grudnia. Terminy dostarczenia dokumentów przez osoby, które rozpoczynają staże w II i III turze zostaną ustalone później (w tej sprawie będą się kontaktowali z Państwem Państwa Opiekunowie.

Dokumenty wymienione w Szczegółowej procedurze rekrutacji, realizacji i rozliczania staży, które zgodnie z pierwotnym harmonogramem należało dostarczyć do 19/09 udostępnione są w zakładce Dokumenty (https://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20140903/748626324479230935/dokumentacja-aplikacyjna-dostarczana-przez-kandydata-po-dokonaniu-wyboru-przez-pracodawce.docx  - prosiłbym na zwrócenie uwagi przy wypełnianiu Ankiety ewaluacyjnej dla stażysty czy jest ona dedykowana dla właściwego kierunku studiów (inna ankieta jest dla studentów FiRB, inna dla Zarządzania)) . 

Jednak ze względu na „dynamizm sytuacji” proponowałbym Państwu przed końcem września sprawdzenie, czy nie pojawiły się nowe dokumenty ;-)))

prof dr hab Szymon Cyfert, prof zw. UEP