Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą stanowiska ZUS dotyczącego obciążenia Państwa wynagrodzenia składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego mam do Państwa dwie prośby. Po pierwsze proszę o wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej na adres mailowy Opiekunów staży UEP załączonego pliku (do dnia 5/12/2014), przy czym odsyłając maila proszę o zmianę nazwy pliku na numer Państwa umowy (np. 3Z lub 15F). Dane w pliku są niezbędne do sporządzenia aneksu do umowy, którą (jeżeli prześlecie Państwo plik w terminie ;-)) będziecie mogli odebrać po 15/12/2014 w Biurze Projektu. Po drugie, proszę Państwa o ponowne, wsteczne (od 1 października 2014) zarejestrowanie Państwa w ZUS u Państwa rodziców. Kontaktowaliśmy się z ZUS żeby wyjaśnić tę kwestię i w przypadku pojawienia się jakiś problemów w ZUS proszę o kontakt.

Pozdrowienia

Prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP