Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego