Komitet Monitorujący ma za zadanie: zapewnienie właściwego wykonania umowy, wskazywanie projektów do realizacji, analizę wykonania podjętych inicjatyw, proponowanie nowych działań, sporządzanie raportów z oceny realizowanych projektów i proponowanie planu działań na następny rok.

Zebrania Komitetu będą odbywać się co najmniej raz do roku, pod przewodnictwem jednego z przedstawicieli UEP.


Skład Komitetu Monitorującego:

  • Pan prof. dr hab. Maciej Żukowski – Prorektor UEP ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • Pan prof. dr hab. Marek Rekowski – Kierownik Katedry Mikroekonomii UEP
  • Pan dr inż. Wojciech Myślecki – Program Santander Universidades
  • Pan Robert Kędziora – Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej
  • Pan Adam Retkowski – Dyrektor Oddziału

Sekretarz Komitetu Monitorującego: dr Hanna Nowak – Katedra Mikroekonomii UEP

Bieżące informacje na temat terminów i procedury zgłaszania własnych inicjatyw i propozycji projektów znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI