Projekty

Projekt Staże dla Wydziału Towaroznawstwa

How to find us?

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Towaroznawstwa

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

bud. A, pok. 007,

tel. 61 856 94 56

e-mail: staze.wt@ue.poznan.pl