Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Zapraszamy Stażystów Projektu

pt. „Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP”

do udziału w szkoleniach doskonalenia „umiejętności miękkich”.


 Zapraszamy Trenerów

do składania ofert szkoleń "umiejętności miękkich".