Projekt pn.„Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną” otrzymał dofinansowanie ze środków:
  • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” Schemat II "Informatyzacja szkół wyższych" w kwocie 6 065 032,28 PLN (podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło dnia 4 lutego 2015 roku)
Środki własne UEP wynoszą 1 070 299,82 zł,
Całkowita wartość projektu to: 7 513 696,85 zł