W dniach 14-15 czerwca 2021 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi ocenę programową kierunku polityka społeczna.

W plikach do pobrania znajduje się raport samooceny kierunku studiów.