W dniach 5-6 marca 2021 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi ocenę programową kierunku studiów towaroznawstwo
W plikach do pobrania znajduje się raport samooceny kierunku studiów.