Studium Prawa powstało w 2012 r. w wyniku przekształcenia Katedry Prawa Gospodarczego. Zajmujemy się dydaktyką przedmiotów prawniczych. Prowadzimy wykłady i ćwiczenia z przedmiotów o charakterze ogólnym jak Podstawy prawa, Prawo cywilne, Prawo handlowe, Prawo gospodarcze oraz specjalistycznych jak np. Prawo papierów wartościowych, Prawo konsumenckie, Prawo w turystyce, czy Prawo zamówień publicznych.