Uczymy już od 35 049 dni
Pracownicy

Dr Agnieszka Sobiech - Kierownik Studium Prawa

Ukończyłam w 1997 r. Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2006 r. obroniłam pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Małeckiego na temat "Niedostatecznej kapitalizacji w prawie podatkowym. Aspekty prawno-porównawcze" na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 1997 r. jestem pracownikiem UEP - obecnie Studium Prawa (do 2012 r. Katedry Prawa Gospodarczego). Od  2005 r. jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe: prawo podatkowe  (badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki poświęcone „Opodatkowaniu spółek osobowych”), prawo handlowe


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

- podstawy prawa,

- prawo cywilne i handlowe,

- prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej,

- prawo pracy.


Funkcje

członek Uczelnianej Komisji Wyborczej 2020-2024

członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 


PUBLIKACJE:
Książki

Kontrola celno-skarbowa – podstawowe zagadnienia 
Kostrzewa Jakub, Sobiech Agnieszka, Sobiech Maciej, 2021, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, 295 s., ISBN 978-83-63591-79-3

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 50 najważniejszych pojęć 
Modzelewski Witold , Kiszka Joanna , Sobiech Agnieszka [i in.], 2021, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, 212 s., ISBN 978-83-63591-73-1


Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 
Jendraszczyk Maciej, Materna Błażej, Marcjasz Dominika, Sobiech Agnieszka [i in.], 2019, Warszawa, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., 212 s., ISBN 978-83-63591-42-7

">Ewolucja dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług w latach 2017-2018 
Garbarczyk Aleksandra, Gaszek Paulina , Głowacka Barbara, Sobiech Agnieszka  [i in.]: Prawo Podatkowe, nr 279, 2017, Warszawa, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 501 s., ISBN 9788363591359

Opodatkowanie spółek osobowych 
Sobiech Agnieszka: Monografie Prawnicze, 2016, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 338 s., ISBN 9788325589202
Kontakt:
a.sobiech@ue.poznan.pl
tel. (61) 854-35-34 pok. 1627 Collegium Altum, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

poniedziałek  godz. 11.30-12.15 w 1627 Alt

środa o godz. 18 .00-19.00  MS Teams