Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 1/2018

w sprawie terminów składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział ds. Aparatury w 2018 roku z nowo uruchomionych badań i projektów nieujętych w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień, a finansowanych ze środków innych niż ogólnouczelniane w asortymencie nieobjętym bieżącymi umowami zawartymi na dostawy sukcesywne