Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 10/2018

w sprawie aktualizacji wzorów dokumentów składanych w celu wnioskowania o środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UEP w 2018 roku