Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 11/2017

w sprawie: planowanych w 2018 roku przez jednostki organizacyjne zakupów realizowanych przez Dział ds. Aparatury i Dział Zaopatrzenia