Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 14/2018

w sprawie planowanych w 2019 roku przez jednostki organizacyjne zakupów realizowanych przez Centrum Informatyki i Dział Zamówień Publicznych