Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 18/2019

w sprawie świadczenia świątecznego z ZFŚS dla dzieci pracowników