Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 7/2019

w sprawie świadczenia z ZFŚS dla dzieci pracowników w formie elektronicznej karty przedpłaconej