Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 9/2016

w sprawie: możliwości utworzenia żłobka dla dzieci pracowników, doktorantów, osób wykonujących zadania na rzecz UEP na podstawie umów cywilno-prawnych oraz studentów