Komunikaty Rektora

Komunikat nr 12/2019

w sprawie zasad nawiązywania i utrzymywania relacji z zagranicznymi partnerami akademickimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu