Komunikaty Rektora

Komunikat nr 17/2018

w sprawie zasad ubiegania się kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o przyznanie miejsca w domu studenckim UEP na rok akademicki 2018/2019