Komunikaty Rektora

Komunikat nr 20/2017

w sprawie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2018