Komunikaty Rektora

Komunikat nr 23/2018

w sprawie zgłaszania wniosków w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)