Komunikaty Rektora

Komunikat nr 24/2018

w sprawie zasad dochodzenia przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu roszczeń w związku ze stwierdzeniem przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nieprawidłowości w wydatkowaniu środków przyznanych w ramach umów o realizację i finansowanie projektów badawczych