Komunikaty Rektora

Komunikat nr 28/2016

w sprawie: zasad zawierania umów zlecenia z osobami będącymi pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu