Komunikaty Rektora

Komunikat nr 3/2018

w sprawie zawierania przez UEP umów z podmiotami zagranicznymi w zakresie mobilności i współpracy międzynarodowej