Komunikaty Rektora

Komunikat nr 3/2019

w sprawie utworzenia w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego