Komunikaty Rektora

Komunikat nr 30/2016

w sprawie: zmian ustawowych w procedurach komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how