Komunikaty Rektora

Komunikat nr 5/2019

w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obejmującej okres od ostatniej przeprowadzonej oceny do dnia 31 marca 2019 roku