Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, niniejszego Statutu, dekretu Rady Państwa z dnia 26 października 1950 roku, z mocą ustawy (Dz.U. Nr 49, poz. 444), który nadał Uczelni status państwowej wyższej szkoły akademickiej, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1974 roku w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 95) oraz innych przepisów.