Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 36 z dnia 27 listopada 2020 roku

Zmiana uchwały nr 4 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu