Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 50 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Ustalenie programów studiów podyplomowych.