Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 55 z dnia 26 lutego 2021 roku

Sprawozdanie Rady Uczelni za 2020 rok