Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 93 z dnia 28 maja 2021 roku

Uzupełnienie programów studiów podyplomowych o sylabusy