Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 1 z dnia 24 września 2021 roku

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2020/2021