Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 18 z dnia 25 lutego 2022 roku

Sprawozdanie Rady Uczelni za 2021 rok