Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 2 z dnia 24 września 2021 roku

Zmiany w Uchwale nr 4 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu po-stępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020 roku, w szczególności odnoszące się do zasad wyznaczania członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza tej komisji oraz jednego recenzenta przez organ prowadzący postępowanie – odpowiednio RAN albo Senat.