Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 33 z dnia 25 marca 2022 roku

Ustalenie zmienionych programów studiów na kierunku rachunkowość i finanse biznesu  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)