Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 35 z dnia 25 marca 2022 roku

Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla prof. dr. hab. Mariana Goryni