Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 49 z dnia 24 czerwca 2022 roku

W sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024