Uczymy już od 35 009 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2021/2022

Uchwała nr 7 z dnia 24 września 2021 roku

Uchylenie uchwały nr 65 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zasad przygotowywania i składania prac dyplomowych