Wyszukiwarka wewnętrznych aktów normatywnych i komunikatów dostępna jest na stronie: http://app.ue.poznan.pl/wan/