Uczymy już od 34 750 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 3/2017

w sprawie: zasad przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż agregatu prądotwórczego IVECO o mocy 130 kVA 100 kW stanowiącego własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu