Uczymy już od 34 925 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 40/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2020 Rektora UEP w sprawie wprowadzenia dodatkowego elektronicznego obiegu zapotrzebowań na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz obiegu w Uczelni faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych