Uczymy już od 34 917 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 70/2021

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu końcowego na studiach podyplomowych w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej