Uczymy już od 34 925 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 71/2021

w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z przedmiotów oraz egzaminów końcowych na studiach podyplomowych