Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia Rektora dotyczące powołań szkoleń