Zarządzenia Rektora dotyczące powołań szkoleń

Zarządzenie nr 13/Szkolenia/2017

w sprawie: powołania szkolenia "Analiza finansowa podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kontekście wyboru wniosków z uwzględnieniem "Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych", w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020" prowadzonego przez Centrum Edukacji Menedżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu