Zarządzenia Rektora dotyczące powołań szkoleń

Zarządzenie nr 17/Szkolenia/2017

w sprawie powołania szkolenia „Szkolenia dla pracowników Enea Operator Sp. z o. o. z zakresu podnoszenia kompetencji osobistych („Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy” „Trening radzenia sobie ze stresem”, „Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji”) prowadzonego przez Centrum Edukacji Menedżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu