Zarządzenia Rektora dotyczące powołań szkoleń

Zarządzenie nr 7/Szkolenia/2018

w sprawie powołania „Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych” prowadzonego przez Centrum Edukacji Menedżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu