Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 1/St.Pod./2020

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli”